DKK´s etiske anbefalinger for avl er listet op i 10 punkter. 

Mellem Dansk Kennel Klub og en races specialklub kan der desuden være aftalt særlige retningslinier for avlen af en given race eller specialklubben kan have vedtaget supplerende etiske anbefalinger, så tjek også specialklubbens regler og anbefalinger før parring.

Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKK´s etiske anbefalinger vil medføre begrænsninger i en hunds avlsret – evt. nedlæggelse af avlsforbud – og/eller disciplinære sanktioner i henhold til DKK´s love og stambogsføringsregler.

Hver punkt har en overskrift med en uddybende og forklarende tekst. Tryk på plusset udfor hver punkt for at læse den uddybende tekst.