Menu

Log på

KLUBCHAMPIONAT (KLBCH)

Tildeles på baggrund af opnåelse af 4 klubcertifikater på officielle specialklubudstillinger arrangeret af eller sammen med Dansk PolarHunde Klub.

Klubcertifikatet tildeles den bedst placerede hund med Excellent og CK i championklassen, som ikke allerede har opnået titlen Klubchampion eller er ”fuldcertet” (dvs. har opnået de 4 kvalificerende klubcertifikater, men pga. manglende brugsprøve ikke er Klubchampion).
Hunden behøver ikke være dansk champion for at kunne få tildelt klubcert(fx kan den være tysk champion og stille i champion klassen).

For racerne Siberian Husky og Samojedhund gælder tillige, at hunden skal have bestået racens løbsprøve. Rækkefølgen er vilkårlig.

Championatbevis udstedes af Dansk PolarHunde Klub på baggrund af de kvalificerende certifikater og for Siberian Husky og Samojed dokumentation for bestået løbsprøve (se regler for løbsprøver).

Titlen kan registreres i Dansk Kennel Klub på hundens titeloversigt i hundeweb, mod gebyr. Klubchampionat kan kun uddeles til hunde, hvis ejere er medlem af Dansk PolarHunde Klub

 

LØBSCHAMPIONAT (kun for Siberian Husky)

For opnåelse af titlen Klubchampion skal en hund have opnået Excellent i slædehundeløbsprøven og derved opnået titlen Løbschampion - se regler for Løbschampionat.

 

KLUBJUNIORCHAMPIONAT (KLBJCH)

Tildeles på baggrund af opnåelse af 3 klubjuniorcertifikater på officielle specialklubudstillinger arrangeret af eller sammen med Dansk PolarHunde Klub.

Klubjuniorcertifikatet tildeles den bedst placerede hund med Excellent og CK i juniorklassen. I det tilfælde at den bedst placerede hund allerede har opnået titlen Klubjuniorchampion, går klubjuniorcertifikatet til den næstbedste junior med Excellent og CK, osv. (dvs. klubjuniorcertifikatet går til den bedst placerede i juniorklassen, som har fået Excellent og CK, og som ikke allerede er Klubjuniorchampion).

Championatbevis udstedes af Dansk PolarHunde Klub på baggrund af de kvalificerende certifikater. Titlen kan registreres af Dansk Kennel Klub på hundens titeloversigt i hundeweb, mod gebyr.

Klubjuniorchampionat kan kun uddeles til hunde, hvis ejere er medlem af Dansk PolarHunde Klub.

 

KLUBVETERANCHAMPIONAT (KLBVCH)

Tildeles på baggrund af opnåelse af 3 klubveterancertifikater på officielle specialklubudstillinger arrangeret af eller sammen med Dansk PolarHunde Klub.

Klubveterancertifikatet tildeles den bedst placerede hund med Excellent og CK i veteranklassen. I det tilfælde at den bedst placerede hund allerede har opnået titlen Klubveteranchampion, går klubveterancertifikatet til den næstbedste veteran med Excellent og CK, osv. (dvs. klubveterancertifikatet går til den bedst placerede i veteranklassen, som har fået Excellent og CK, og som ikke allerede er Klubveteranchampion).

Championatbevis udstedes af Dansk PolarHunde Klub på baggrund af de kvalificerende certifikater. Titlen kan registreres af Dansk Kennel Klub på hundens titeloversigt i hundeweb, mod gebyr.

Klubveteranchampionat kan kun uddeles til hunde, hvis ejere er medlem af Dansk PolarHunde Klub.

Go to top