Menu

Log på

Helbred og avl

Som alle andre racer har Siberian Huskes lidelser, som der arbejdes på at få under kontrol. Det er derfor essentielt for racens videre eksistens, at opdrætterne sikrer sig, at de forældredyr som bruges i avlen er grundigt undersøgt for disse lidelser. Alle forældredyr, som er officielt tjekket for disse lidelser kan findes i Dansk Kennel Klubs hundedatabase - bed din opdrætter om at fremvise dokumentation.

Øjenundersøgelse af Siberian Husky

Raceledelsen for Siberian Husky har besluttet at yde et tilskud på 200kr, fra den gamle DSHK kasse til øjenundersøgelse af SH. Tilskudet gives kun til førstegangsundersøgelse. Når undersøgelsen er foretaget sendes dokumentation til kasseren. Tilskudet gives i et forsøg på at få flere SH undersøgt. Ordningen er forlænget til 1. januar 2014.

 

Ønskeprofil for Siberian Husky

Testmodel

Profil

Forklaring

1a Kontakt 4

Tager selvstændigt kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret.

1b Håndtering

4

Følger med uden besvær

1c Håndtering 4

Lader sig håndtere

2a Leg - engagement 3

Leger - starter langsomt. Bliver aktiv

2b Leg - greb 3

Griber forsigtigt eller nipper i objektet

2c Leg - træk 2

Holder forsigtigt fast. Slipper og/eller trækker ikke

3a Jagt - fart 4

Starter og fuldfører med høj fart

3b Jagt - fangst 4

Tager byttet tøvende

4 Aktivitetsniveau 2

Opmærksom - står, sidder eller ligger

5a Overraskelse - skræk 1

Stopper - kort stop. Ingen undvigelser

5b Overraskelse - trusler/angreb 1

Ingen trueadfærd

5c Overraskelse - nysgerrighed 4

Går frem til dukken, når føreren er gået halvt frem

5d Overraskelse - afreaktion 2

Går i lille bue 1. gang. Ser til siden 2. gang. Ingen reaktion 3. gang.

6a Lyd - skræk 1

Stopper - kort stop. Ingen undvigelser

6b Lyd - nysgerrighed 5

Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning

6c Lyd - afreaktion 1

Ingen undvigemanøvre

7a Spøgelser - skræk 2

En eller to flugthandlinger

7b Spøgelser - trusler/aggressivitet 1

Ingen trueadfærd

7c Spøgelser - afreaktion 4

Går frem til figuranten, når fører er gået halvt frem mod figuranten

8 Skarp lyd 1

Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol siden uberørt

 

 

Go to top