Menu

Log på

Helbred og avl

Som alle andre racer har Alaskan Malamute lidelser, som der arbejdes på at få under kontrol. Det er derfor essentielt for racens videre eksistens, at opdrætterne sikrer sig, at de forældredyr som bruges i avlen er grundigt undersøgt for disse lidelser. Alle forældredyr, som er officielt tjekket for disse lidelser kan findes i Dansk Kennel Klubs hundedatabase - bed din opdrætter om at fremvise dokumentation.

Helbredsdatabase

Helbredsspørgeskema for Alaskan Malamute

Vi har forsøgt at gøre det så let men samtidigt så udførligt som muligt, ved at liste de mest kendte diagnoser for vores race. Disse punkter kan man krydse af efter behov og til sidst er der plads til at man kan uddybe sygdomsforløb, symptomer, diagnosemetode, eventuel medicinering og erfaring med forskellige behandlingsformer/medicin.

Punkterne skal ses som en støtte og hjælp, når skemaet udfyldes. Har hunden fejlet noget som ikke er anført under et punkt, er der altid et punkt som hedder ”andet”, hvor man kan skrive den pågældende diagnose. Skemaet er ikke endeligt: Er der punkter som sjældent eller aldrig bliver brugt vil de udgå, og er der tilbagevendende punkter i ”andet” vil denne diagnose få sit eget punkt.

Udover sygdomstilstande har vi valgt også at have et afsnit som hedder: ”Eksteriør mm.”, hvor vi har mulighed for at spørge til fysiske forhold, som er uønskede hos racen, og vi har et afsnit som hedder: ”Temperamentsproblemer”, hvor vi kan få en fornemmelse af racens mentale sundhed/ejernes eventuelle problemer med lederskab.

På nær oplysninger om ejerens navn og adresse, samt afsnittet vedr. ”temperamentsproblemer”, er det meningen at alle oplysninger skal være tilgængelige i en samlet helbredsdatabase. Vi har valgt at spørge ind til temperamentet, da det er et vigtigt emne og noget som vil være muligt at tage med som emne på opdrætter caféen hvis de...

Læs mere: Helbredsdatabase-am

 

Polyneuropati

DNA test for polyneuropati hos Alaskan Malamut

Det er nu muligt at få DNA testet Alaskan Malamut med henblik på at få fastslået genotypen i relation til den arvelige sygdom polyneuropati.

Hvalpe efter 2 fri forældre vil automatisk bliver registreret som "Fri visa forfædres DNA-test", og skal dermed ikke testes.

Sygdommen
Sygdommen skyldes en defekt i transmissionen af impulser fra nerver til muskler. Kliniske symptomer erkendes oftest i 3-14 måneders alderen. De første kliniske tegn er karakteriseret ved langsom fremadskridende motions into-lerance. Hos mange hunde ses også larynx parese. Sygdommen udvikler sig til lammelse og muskleatrofi.

Arvelighed
Polyneuropati hos Alaskan Malamut følger en simpel autosomal recessive ned-arvning. Autosomal betyder at sygdommen ikke er kønsbunden og recessive betyder at sygdommen kun opstår, når hvalpene modtager det defekte gen både fra mor og far. En hund der har en normal og en defekt kopi af genet kaldes bærer, og vil ikke vise nogen tegn på sygdom. Sygdommen viser sig kun, når begge kopier af genet er muterede.

Testen og resultater
Testen udføres på DNA ekstraheret fra EDTA stabiliseret blod eller fra kind-skrab udtaget med gyno brush. De genetiske diagnoser er: - Homozygot for den normale variant af genet = rask - Heterozygous, dvs. har en normal og en muteret variant af genet = bærer - Homozygote for den muterede variant af genet = syg

Pris for testen er 500 kr. + moms.

Rekvisitioner til...

Læs mere: Polyneuropati-am

Go to top