Menu

Log på

Løbsprøve for Samojedhund

Regler for Klubchampionat for Samojedhunden

Titlen Klubchampionat for Samojedhunden opnås på følgende måde:
Fire klubcertifikater samt en bestået brugs- eller løbsprøve ved et officielt løb arrangeret af Polarhunde Klubben. Rækkefølgen er uvilkårlig.

Championatbevis udstedes af Polarhunde Klubben på baggrund af de kvalificerende certifikater og dokumentation for bestået brugs- eller løbsprøve. Titlen kan registreres i Dansk Kennel Klub.
Klubcertifikater (præcision af eksisterende regler).

De minimum fire klubcertifikater skal erhverves på specialklubudstillinger i Danmark. Klubcertifikater tildeles 1. vinderen i championklassen eller, såfremt denne er klubchampion eller har opnået 4 klubcertifikater uddeles certifikatet til 2. vinderen og videre til 3. vinderen hvis 2. vinderen også har opnået 4 klubcertifikater.

Der kan kun uddeles klubcertifikater til hunde med CK-kvalitet.

Løbsprøven (tillæg gældende fra 25.04.99)
Løbsprøven aflægges som en 2-dages prøve ved tilmelding i en af de officielle klasser. Et spand kan kun bestå af Samojedhunde.
Ved anmeldelsen til det løb, hvori prøven ønskes afholdt, gives specifiserede oplysninger om stambogsnr. og -navn samt ID-mærke på den eller de hunde, der tilmeldes prøven. Tilmelding og anmeldelse til løbsprøve SKAL afgives samlet. Antallet af hunde, som ved et givent løb er tilmeldt løbsprøven, offentliggøres i programmet.
For at prøveresultatet har gyldighed, skal klassen på 1. dagen bestå af mindst 3 tilmeldte spand/deltagere. Løbsledelsen har pligt til at give meddelelse til en prøvedeltager, såfremt denne betingelse ikke er opfyldt og prøvedeltageren har da krav på refusion af det fulde deltagergebyr.

Løbsprøven er bestået, hvis følgende tidskrav (samlet tid over to dage) er overholdt:

Antal spand/deltagere (1)  Tidskrav (2) 
3-4  Gennemsnitstid af de 2 første i klassen + max. 20% 
5-7  Gennemsnitstid af de 3 første i klassen + max. 15% 
> 7 Gennemsnitstid af de 4 første i klassen + max. 10%

1) Kun rene (registrerede) samojedhundespand medregnes ved udregningen af gennemsnitstider. 

2) De opnåede tider omregnes til sekunder inden udregningen.

Hvis et spand / en deltager må udgå eller diskvalificeres, således at klassen reduceres til under 3 samojedspand/deltagere, gennemføres prøven ved, at gennemsnitstiden erstattes af klassens bedste tid tillagt 10%.
Det opnåede resultat med angivelse af den eller de hunde, der har bestået løbsprøven, påføres deltagerdiplomet, som underskrives af løbsledelsen og et medlem af bestyrelsen.

For prøvens aflæggelse og løbets gennemførelse iøvrigt, gælder Polarhunde klubbens løbsreglement.

Go to top