Menu

Log på

Racerepræsentant
for ALASKAN MALAMUTE

Frauke Siemer Jørgensen
Galthogårdsvej 3
6870 Ølgod
51 62 09 43

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
Racerepræsentant
for GRØNLANDSHUND

Mai Anouk Høllet
Dyndetvej 32,
4140 Borup
57 52 77 12

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
Racerepræsentant
for SAMOJEDHUND

Kim Nordholm
Egevangen 37
8355 Solbjerg
86 92 60 72

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Racerepræsentant
for SIBERIAN HUSKY

Heidi Schmølz
Langelinie 23
8650 Kolind
51 57 58 04

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Retningslinier for Racerepræsentant og Raceledelser i Dansk Polarhunde Klub.

Formål:

Formålet med racerepræsentanten er at give de antalsmæssige forskellige racer en obligatorisk indflydelse i bestyrelsen. Formålet med raceledelsen er at skabe målrettet aktivitet indenfor de respektive racer.

Valg

1. Der kan vælges ved almindeligt stemmeflertal en racerepræsentant og en suppleant indenfor hver race. (suppleant bliver den person der opnår næsthøjest stemmetal).

Der kan ved separat valg vælges yderligere op til 2 personer blandt de stemmeberettigede medlemmer i racen, der sammen med racerepræsentanten og suppleanten udgør raceledelsen. Valget sker modsat år af valg til racerepræsentant.

2. Raceledelsen er Dansk Polarhunde Klub’s sagkundskab inden for den pågældende race.

3. Regler for valgbarhed følger Dansk Polarhunde Klub’s love.

4. Bestyrelsens medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling samt generalforsamlingsvalgte suppleanter for disse, kan ikke indvælges som racerepræsentant eller suppleant for denne, men kan godt indgå som medlem i en raceledelse.

5. Valgperioden er 2 år

6. Racerepræsentanten indtræder direkte i Dansk Polarhunde Klubs bestyrelse som menigt medlem, jf. lovenes § 7, stk. 2 og § 8, stk. 9-11.

Fratrædelse:

1. Ønsker en racerepræsentant at fratræde før valgperioden udløb meddeles dette skriftligt til bestyrelsen hvorefter suppleanten indkaldes.

2. Fratræder både racerepræsentant og suppleant kan klubbens bestyrelse udpege nye racerepræsentanter for den resterende del af perioden.

Rettigheder:

1. I overensstemmelse med pkt. 2 i afsnit ”valg”, skal bestyrelsen rette henvendelse til raceledelsen om ethvert spørgsmål vedrørende den pågældende race.

2. Racerepræsentanter har krav på en fortegnelse over medlemmer opført med de enkelte racer.

Opgaver og pligter:

1. Raceledelsen kan arrangere foredrag, møder, kurser, skuer og lign. vedrørende racen. Eventuelle større enkeltstående arrangementer, som falder uden for klubbens sædvanlige aktivitetsområder, skal indstilles til godkendelse af bestyrelsen.

2. Racerepræsentanterne er bestyrelsens naturlige bindeled og skal være bestyrelsen og raceejere behjælpelige i spørgsmål vedr. racen.

3. Racerepræsentanter skal holde bestyrelsen orienteret om aktiviteter indenfor racen og skal fremlægge et kort mødereferat efter hvert møde.

Økonomi:

1. Arrangementer afholdt af de enkelte racer kan påregne økonomisk tilskud fra klubben på grundlag af et forinden godkendt budget for arrangementet, idet der må forudsættes en vis grad af brugerbetaling.

2. Raceledelsen kan opkræve gebyr for deltagelse i racens arrangementer til hel eller delvis finansiering. Resultatet af raceledelsernes særarrangementer indgår i og afregnes til klubben senest 3 uger efter afslutningen.

oooOooo

Således vedtaget på stiftende generalforsamling, den 13. september 2009

Go to top